کمترین: 
4507
بیشترین: 
4608
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4571
زمان: 
3/15 20:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 15 خرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 15 خرداد 1397 , 4571 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/15 10:20","price":4507},{"date":"1397/03/15 10:30","price":4508},{"date":"1397/03/15 10:50","price":4510},{"date":"1397/03/15 11:00","price":4507},{"date":"1397/03/15 11:20","price":4510},{"date":"1397/03/15 11:30","price":4509},{"date":"1397/03/15 11:40","price":4511},{"date":"1397/03/15 11:50","price":4510},{"date":"1397/03/15 12:00","price":4513},{"date":"1397/03/15 12:10","price":4511},{"date":"1397/03/15 12:30","price":4516},{"date":"1397/03/15 12:40","price":4558},{"date":"1397/03/15 12:50","price":4556},{"date":"1397/03/15 13:00","price":4552},{"date":"1397/03/15 13:10","price":4608},{"date":"1397/03/15 13:20","price":4600},{"date":"1397/03/15 13:50","price":4585},{"date":"1397/03/15 14:00","price":4586},{"date":"1397/03/15 14:10","price":4595},{"date":"1397/03/15 14:30","price":4597},{"date":"1397/03/15 14:40","price":4595},{"date":"1397/03/15 14:50","price":4589},{"date":"1397/03/15 15:10","price":4593},{"date":"1397/03/15 15:30","price":4594},{"date":"1397/03/15 15:40","price":4593},{"date":"1397/03/15 15:50","price":4591},{"date":"1397/03/15 16:00","price":4590},{"date":"1397/03/15 16:30","price":4589},{"date":"1397/03/15 16:50","price":4586},{"date":"1397/03/15 17:00","price":4584},{"date":"1397/03/15 17:20","price":4582},{"date":"1397/03/15 17:30","price":4586},{"date":"1397/03/15 17:50","price":4580},{"date":"1397/03/15 18:00","price":4582},{"date":"1397/03/15 18:20","price":4584},{"date":"1397/03/15 18:30","price":4583},{"date":"1397/03/15 18:40","price":4584},{"date":"1397/03/15 18:50","price":4579},{"date":"1397/03/15 19:10","price":4574},{"date":"1397/03/15 19:20","price":4576},{"date":"1397/03/15 19:40","price":4575},{"date":"1397/03/15 20:00","price":4570},{"date":"1397/03/15 20:20","price":4571}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398