کمترین: 
4892
بیشترین: 
4999
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4961
زمان: 
3/15 20:20
قیمت دلار استرالیا امروز 15 خرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 15 خرداد 1397 , 4961 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/15 10:20","price":4897},{"date":"1397/03/15 10:40","price":4894},{"date":"1397/03/15 10:50","price":4898},{"date":"1397/03/15 11:00","price":4894},{"date":"1397/03/15 11:40","price":4896},{"date":"1397/03/15 11:50","price":4892},{"date":"1397/03/15 12:00","price":4900},{"date":"1397/03/15 12:10","price":4897},{"date":"1397/03/15 12:30","price":4902},{"date":"1397/03/15 12:40","price":4951},{"date":"1397/03/15 12:50","price":4947},{"date":"1397/03/15 13:00","price":4942},{"date":"1397/03/15 13:10","price":4999},{"date":"1397/03/15 13:20","price":4987},{"date":"1397/03/15 13:50","price":4971},{"date":"1397/03/15 14:00","price":4974},{"date":"1397/03/15 14:10","price":4981},{"date":"1397/03/15 14:30","price":4983},{"date":"1397/03/15 14:40","price":4982},{"date":"1397/03/15 14:50","price":4977},{"date":"1397/03/15 15:10","price":4982},{"date":"1397/03/15 15:30","price":4981},{"date":"1397/03/15 15:50","price":4980},{"date":"1397/03/15 16:10","price":4981},{"date":"1397/03/15 16:20","price":4978},{"date":"1397/03/15 16:30","price":4977},{"date":"1397/03/15 16:50","price":4976},{"date":"1397/03/15 17:20","price":4974},{"date":"1397/03/15 17:30","price":4976},{"date":"1397/03/15 17:50","price":4972},{"date":"1397/03/15 18:00","price":4974},{"date":"1397/03/15 18:20","price":4973},{"date":"1397/03/15 18:30","price":4971},{"date":"1397/03/15 18:40","price":4973},{"date":"1397/03/15 18:50","price":4968},{"date":"1397/03/15 19:10","price":4966},{"date":"1397/03/15 19:20","price":4964},{"date":"1397/03/15 19:30","price":4962},{"date":"1397/03/15 19:50","price":4963},{"date":"1397/03/15 20:00","price":4958},{"date":"1397/03/15 20:10","price":4960},{"date":"1397/03/15 20:20","price":4961}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398