کمترین: 
90
بیشترین: 
92
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
92
زمان: 
3/15 15:10
قیمت افغانی امروز 15 خرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 15 خرداد 1397 , 92 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/15 00:10","price":90},{"date":"1397/03/15 12:40","price":91},{"date":"1397/03/15 13:10","price":92},{"date":"1397/03/15 13:50","price":91},{"date":"1397/03/15 14:10","price":92},{"date":"1397/03/15 14:50","price":91},{"date":"1397/03/15 15:10","price":92}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398