کمترین: 
6370
بیشترین: 
6370
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6370
زمان: 
3/15 00:10
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 15 خرداد 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 15 خرداد 1397 , 6370 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/15 00:10","price":6370}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398