کمترین: 
583
بیشترین: 
604.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
604.5
زمان: 
3/15 21:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 15 خرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 15 خرداد 1397 , 604.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/15 00:00","price":587.96},{"date":"1397/03/15 03:00","price":594.71},{"date":"1397/03/15 06:00","price":592.01},{"date":"1397/03/15 09:00","price":583.86},{"date":"1397/03/15 12:00","price":587},{"date":"1397/03/15 15:00","price":585},{"date":"1397/03/15 18:00","price":585.6},{"date":"1397/03/15 18:30","price":586.35},{"date":"1397/03/15 19:00","price":583},{"date":"1397/03/15 21:00","price":590},{"date":"1397/03/15 21:30","price":604.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398