کمترین: 
7419.2
بیشترین: 
7565.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7565.8
زمان: 
3/15 21:30
قیمت بیت کوین امروز 15 خرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 15 خرداد 1397 , 7565.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/15 00:00","price":7504.5},{"date":"1397/03/15 03:00","price":7530.9},{"date":"1397/03/15 03:30","price":7506.7},{"date":"1397/03/15 06:00","price":7491.1},{"date":"1397/03/15 09:00","price":7419.8},{"date":"1397/03/15 12:00","price":7423.4},{"date":"1397/03/15 15:00","price":7428.1},{"date":"1397/03/15 18:00","price":7419.6},{"date":"1397/03/15 18:30","price":7419.2},{"date":"1397/03/15 21:00","price":7474.5},{"date":"1397/03/15 21:30","price":7565.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398