کمترین: 
896900
بیشترین: 
910000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
909500
زمان: 
3/14 23:55
قیمت طلای متفرقه امروز 14 خرداد 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 14 خرداد 1397 , 909500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/14 16:55","price":896900},{"date":"1397/03/14 19:15","price":897400},{"date":"1397/03/14 20:35","price":902700},{"date":"1397/03/14 21:00","price":904300},{"date":"1397/03/14 21:25","price":902700},{"date":"1397/03/14 21:45","price":903200},{"date":"1397/03/14 21:55","price":903700},{"date":"1397/03/14 22:05","price":903200},{"date":"1397/03/14 22:25","price":903700},{"date":"1397/03/14 22:45","price":904800},{"date":"1397/03/14 23:05","price":907400},{"date":"1397/03/14 23:15","price":907900},{"date":"1397/03/14 23:25","price":908500},{"date":"1397/03/14 23:35","price":910000},{"date":"1397/03/14 23:45","price":909000},{"date":"1397/03/14 23:55","price":909500}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398