کمترین: 
103
بیشترین: 
104
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
103
زمان: 
3/14 14:30
قیمت روبل روسیه امروز 14 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 14 خرداد 1397 , 103 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/14 13:20","price":104},{"date":"1397/03/14 14:30","price":103}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398