کمترین: 
586
بیشترین: 
588
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
587
زمان: 
3/14 19:40
قیمت ین ژاپن امروز 14 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 14 خرداد 1397 , 587 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/14 11:10","price":587},{"date":"1397/03/14 11:30","price":588},{"date":"1397/03/14 12:00","price":587},{"date":"1397/03/14 12:50","price":588},{"date":"1397/03/14 13:00","price":587},{"date":"1397/03/14 13:10","price":588},{"date":"1397/03/14 13:50","price":587},{"date":"1397/03/14 14:00","price":588},{"date":"1397/03/14 14:20","price":587},{"date":"1397/03/14 14:50","price":586},{"date":"1397/03/14 15:00","price":587},{"date":"1397/03/14 16:50","price":586},{"date":"1397/03/14 17:00","price":587},{"date":"1397/03/14 17:20","price":586},{"date":"1397/03/14 19:00","price":587},{"date":"1397/03/14 19:20","price":586},{"date":"1397/03/14 19:40","price":587}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398