کمترین: 
54
بیشترین: 
55
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
54
زمان: 
3/14 12:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 14 خرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 14 خرداد 1397 , 54 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/14 10:30","price":55},{"date":"1397/03/14 10:40","price":54},{"date":"1397/03/14 10:50","price":55},{"date":"1397/03/14 11:20","price":54},{"date":"1397/03/14 11:30","price":55},{"date":"1397/03/14 12:10","price":54}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398