کمترین: 
1762
بیشترین: 
1770
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1767
زمان: 
3/14 20:00
قیمت ریال قطر امروز 14 خرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 14 خرداد 1397 , 1767 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/14 10:30","price":1769},{"date":"1397/03/14 10:50","price":1770},{"date":"1397/03/14 11:10","price":1769},{"date":"1397/03/14 11:30","price":1770},{"date":"1397/03/14 11:40","price":1769},{"date":"1397/03/14 11:50","price":1770},{"date":"1397/03/14 12:00","price":1769},{"date":"1397/03/14 12:10","price":1766},{"date":"1397/03/14 12:40","price":1767},{"date":"1397/03/14 13:00","price":1766},{"date":"1397/03/14 13:20","price":1767},{"date":"1397/03/14 13:30","price":1766},{"date":"1397/03/14 13:40","price":1767},{"date":"1397/03/14 13:50","price":1766},{"date":"1397/03/14 15:40","price":1765},{"date":"1397/03/14 16:50","price":1762},{"date":"1397/03/14 17:00","price":1763},{"date":"1397/03/14 17:30","price":1762},{"date":"1397/03/14 18:40","price":1764},{"date":"1397/03/14 18:50","price":1763},{"date":"1397/03/14 19:00","price":1765},{"date":"1397/03/14 19:30","price":1764},{"date":"1397/03/14 19:50","price":1765},{"date":"1397/03/14 20:00","price":1767}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398