کمترین: 
88
بیشترین: 
89
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
88
زمان: 
3/14 12:10
قیمت افغانی امروز 14 خرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 14 خرداد 1397 , 88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/14 10:30","price":89},{"date":"1397/03/14 12:10","price":88}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398