کمترین: 
1615
بیشترین: 
1623
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1618
زمان: 
3/14 20:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 14 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 14 خرداد 1397 , 1618 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/14 10:20","price":1621},{"date":"1397/03/14 10:50","price":1622},{"date":"1397/03/14 11:10","price":1621},{"date":"1397/03/14 11:30","price":1622},{"date":"1397/03/14 12:00","price":1621},{"date":"1397/03/14 12:10","price":1619},{"date":"1397/03/14 12:50","price":1620},{"date":"1397/03/14 13:00","price":1619},{"date":"1397/03/14 13:40","price":1620},{"date":"1397/03/14 13:50","price":1623},{"date":"1397/03/14 14:00","price":1622},{"date":"1397/03/14 14:10","price":1621},{"date":"1397/03/14 14:30","price":1620},{"date":"1397/03/14 14:50","price":1621},{"date":"1397/03/14 15:00","price":1619},{"date":"1397/03/14 15:10","price":1620},{"date":"1397/03/14 15:30","price":1619},{"date":"1397/03/14 15:40","price":1620},{"date":"1397/03/14 15:50","price":1618},{"date":"1397/03/14 16:00","price":1619},{"date":"1397/03/14 16:30","price":1618},{"date":"1397/03/14 16:50","price":1616},{"date":"1397/03/14 17:00","price":1617},{"date":"1397/03/14 17:20","price":1616},{"date":"1397/03/14 17:30","price":1615},{"date":"1397/03/14 17:40","price":1616},{"date":"1397/03/14 18:00","price":1615},{"date":"1397/03/14 18:20","price":1616},{"date":"1397/03/14 18:40","price":1618},{"date":"1397/03/14 18:50","price":1617},{"date":"1397/03/14 19:30","price":1616},{"date":"1397/03/14 19:50","price":1618},{"date":"1397/03/14 20:00","price":1620},{"date":"1397/03/14 20:10","price":1619},{"date":"1397/03/14 20:20","price":1618}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398