کمترین: 
818
بیشترین: 
822
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
820
زمان: 
3/14 20:00
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 14 خرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 14 خرداد 1397 , 820 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/14 10:20","price":822},{"date":"1397/03/14 10:40","price":821},{"date":"1397/03/14 10:50","price":822},{"date":"1397/03/14 11:10","price":821},{"date":"1397/03/14 11:30","price":822},{"date":"1397/03/14 12:00","price":821},{"date":"1397/03/14 12:10","price":820},{"date":"1397/03/14 12:50","price":821},{"date":"1397/03/14 13:00","price":820},{"date":"1397/03/14 15:50","price":819},{"date":"1397/03/14 16:00","price":820},{"date":"1397/03/14 16:10","price":819},{"date":"1397/03/14 16:50","price":818},{"date":"1397/03/14 17:00","price":819},{"date":"1397/03/14 17:20","price":818},{"date":"1397/03/14 18:40","price":819},{"date":"1397/03/14 20:00","price":820}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398