کمترین: 
1712
بیشترین: 
1722
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1716
زمان: 
3/14 20:20
قیمت ریال عربستان امروز 14 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 14 خرداد 1397 , 1716 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/14 10:20","price":1722},{"date":"1397/03/14 10:40","price":1721},{"date":"1397/03/14 10:50","price":1722},{"date":"1397/03/14 11:10","price":1721},{"date":"1397/03/14 11:20","price":1720},{"date":"1397/03/14 11:40","price":1721},{"date":"1397/03/14 12:00","price":1719},{"date":"1397/03/14 12:10","price":1718},{"date":"1397/03/14 12:50","price":1720},{"date":"1397/03/14 13:00","price":1718},{"date":"1397/03/14 13:10","price":1719},{"date":"1397/03/14 13:20","price":1718},{"date":"1397/03/14 13:30","price":1717},{"date":"1397/03/14 13:40","price":1718},{"date":"1397/03/14 14:00","price":1717},{"date":"1397/03/14 14:20","price":1715},{"date":"1397/03/14 14:30","price":1717},{"date":"1397/03/14 15:30","price":1715},{"date":"1397/03/14 16:00","price":1716},{"date":"1397/03/14 16:20","price":1715},{"date":"1397/03/14 16:30","price":1716},{"date":"1397/03/14 16:40","price":1714},{"date":"1397/03/14 17:20","price":1713},{"date":"1397/03/14 18:00","price":1712},{"date":"1397/03/14 18:20","price":1713},{"date":"1397/03/14 18:30","price":1712},{"date":"1397/03/14 18:40","price":1715},{"date":"1397/03/14 18:50","price":1714},{"date":"1397/03/14 19:00","price":1715},{"date":"1397/03/14 19:20","price":1714},{"date":"1397/03/14 19:40","price":1715},{"date":"1397/03/14 20:00","price":1717},{"date":"1397/03/14 20:20","price":1716}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398