کمترین: 
4965
بیشترین: 
4989
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4976
زمان: 
3/14 20:20
قیمت دلار کانادا امروز 14 خرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 14 خرداد 1397 , 4976 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/14 10:20","price":4984},{"date":"1397/03/14 10:30","price":4986},{"date":"1397/03/14 10:40","price":4985},{"date":"1397/03/14 11:00","price":4989},{"date":"1397/03/14 11:10","price":4984},{"date":"1397/03/14 11:20","price":4986},{"date":"1397/03/14 12:00","price":4988},{"date":"1397/03/14 12:10","price":4982},{"date":"1397/03/14 12:20","price":4983},{"date":"1397/03/14 12:30","price":4981},{"date":"1397/03/14 12:50","price":4983},{"date":"1397/03/14 13:00","price":4981},{"date":"1397/03/14 13:10","price":4983},{"date":"1397/03/14 13:30","price":4982},{"date":"1397/03/14 13:40","price":4988},{"date":"1397/03/14 13:50","price":4985},{"date":"1397/03/14 14:00","price":4983},{"date":"1397/03/14 14:10","price":4985},{"date":"1397/03/14 14:30","price":4984},{"date":"1397/03/14 14:50","price":4983},{"date":"1397/03/14 15:00","price":4985},{"date":"1397/03/14 15:10","price":4983},{"date":"1397/03/14 15:30","price":4980},{"date":"1397/03/14 15:40","price":4979},{"date":"1397/03/14 15:50","price":4976},{"date":"1397/03/14 16:00","price":4977},{"date":"1397/03/14 16:10","price":4976},{"date":"1397/03/14 16:20","price":4978},{"date":"1397/03/14 16:50","price":4972},{"date":"1397/03/14 17:00","price":4973},{"date":"1397/03/14 17:20","price":4974},{"date":"1397/03/14 17:30","price":4970},{"date":"1397/03/14 17:40","price":4971},{"date":"1397/03/14 18:00","price":4965},{"date":"1397/03/14 18:10","price":4970},{"date":"1397/03/14 18:20","price":4966},{"date":"1397/03/14 18:30","price":4967},{"date":"1397/03/14 18:40","price":4978},{"date":"1397/03/14 19:00","price":4977},{"date":"1397/03/14 19:10","price":4976},{"date":"1397/03/14 19:20","price":4973},{"date":"1397/03/14 19:30","price":4970},{"date":"1397/03/14 19:40","price":4971},{"date":"1397/03/14 19:50","price":4975},{"date":"1397/03/14 20:00","price":4980},{"date":"1397/03/14 20:10","price":4977},{"date":"1397/03/14 20:20","price":4976}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398