کمترین: 
1002
بیشترین: 
1005
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1004
زمان: 
3/14 20:00
قیمت یوان چین امروز 14 خرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 14 خرداد 1397 , 1004 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/14 10:20","price":1004},{"date":"1397/03/14 10:50","price":1005},{"date":"1397/03/14 11:10","price":1004},{"date":"1397/03/14 12:10","price":1003},{"date":"1397/03/14 12:20","price":1004},{"date":"1397/03/14 12:30","price":1003},{"date":"1397/03/14 12:40","price":1004},{"date":"1397/03/14 12:50","price":1003},{"date":"1397/03/14 13:20","price":1004},{"date":"1397/03/14 14:00","price":1005},{"date":"1397/03/14 14:10","price":1004},{"date":"1397/03/14 14:50","price":1005},{"date":"1397/03/14 15:40","price":1004},{"date":"1397/03/14 16:50","price":1002},{"date":"1397/03/14 17:00","price":1003},{"date":"1397/03/14 17:30","price":1002},{"date":"1397/03/14 17:40","price":1003},{"date":"1397/03/14 18:00","price":1002},{"date":"1397/03/14 18:20","price":1003},{"date":"1397/03/14 18:40","price":1004},{"date":"1397/03/14 18:50","price":1003},{"date":"1397/03/14 20:00","price":1004}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398