کمترین: 
1737
بیشترین: 
1746
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1742
زمان: 
3/14 20:20
قیمت درهم امارات امروز 14 خرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 14 خرداد 1397 , 1742 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/14 10:20","price":1745},{"date":"1397/03/14 11:00","price":1746},{"date":"1397/03/14 11:10","price":1745},{"date":"1397/03/14 11:30","price":1746},{"date":"1397/03/14 11:40","price":1745},{"date":"1397/03/14 12:10","price":1742},{"date":"1397/03/14 12:50","price":1743},{"date":"1397/03/14 13:00","price":1742},{"date":"1397/03/14 13:20","price":1743},{"date":"1397/03/14 13:30","price":1742},{"date":"1397/03/14 13:40","price":1743},{"date":"1397/03/14 13:50","price":1742},{"date":"1397/03/14 14:20","price":1741},{"date":"1397/03/14 14:30","price":1742},{"date":"1397/03/14 15:40","price":1741},{"date":"1397/03/14 15:50","price":1740},{"date":"1397/03/14 16:00","price":1741},{"date":"1397/03/14 16:40","price":1740},{"date":"1397/03/14 16:50","price":1738},{"date":"1397/03/14 18:00","price":1737},{"date":"1397/03/14 18:10","price":1738},{"date":"1397/03/14 18:40","price":1740},{"date":"1397/03/14 19:10","price":1741},{"date":"1397/03/14 19:20","price":1740},{"date":"1397/03/14 19:30","price":1739},{"date":"1397/03/14 19:40","price":1740},{"date":"1397/03/14 19:50","price":1741},{"date":"1397/03/14 20:00","price":1742},{"date":"1397/03/14 20:10","price":1743},{"date":"1397/03/14 20:20","price":1742}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398