کمترین: 
587.21
بیشترین: 
616.21
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
587.21
زمان: 
3/14 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 14 خرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 14 خرداد 1397 , 587.21 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/14 00:00","price":605},{"date":"1397/03/14 01:00","price":606.2},{"date":"1397/03/14 01:30","price":614},{"date":"1397/03/14 03:00","price":612.92},{"date":"1397/03/14 06:00","price":616.21},{"date":"1397/03/14 07:00","price":611},{"date":"1397/03/14 09:00","price":611.71},{"date":"1397/03/14 12:00","price":600},{"date":"1397/03/14 13:00","price":597.6},{"date":"1397/03/14 15:00","price":601},{"date":"1397/03/14 18:00","price":594.01},{"date":"1397/03/14 21:00","price":587.21}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398