کمترین: 
7498
بیشترین: 
7725
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7498
زمان: 
3/14 21:00
قیمت بیت کوین امروز 14 خرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 14 خرداد 1397 , 7498 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/14 00:00","price":7691.9},{"date":"1397/03/14 00:30","price":7679.3},{"date":"1397/03/14 01:00","price":7703.3},{"date":"1397/03/14 01:30","price":7708.1},{"date":"1397/03/14 03:00","price":7699.3},{"date":"1397/03/14 06:00","price":7725},{"date":"1397/03/14 06:30","price":7703.5},{"date":"1397/03/14 07:30","price":7688.1},{"date":"1397/03/14 09:00","price":7696.4},{"date":"1397/03/14 12:00","price":7634.9},{"date":"1397/03/14 12:30","price":7613},{"date":"1397/03/14 13:30","price":7605.1},{"date":"1397/03/14 15:00","price":7589.4},{"date":"1397/03/14 18:00","price":7532.5},{"date":"1397/03/14 21:00","price":7498}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398