کمترین: 
2077500
بیشترین: 
2090000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2090000
زمان: 
3/13 14:12
قیمت سکه بهار آزادی امروز 13 خرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 13 خرداد 1397 , 2090000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 13:18","price":2077500},{"date":"1397/03/13 13:48","price":2085000},{"date":"1397/03/13 14:12","price":2090000}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398