کمترین: 
259800
بیشترین: 
263490
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
262720
زمان: 
3/13 21:45
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 13 خرداد 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 13 خرداد 1397 , 262720 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:45","price":259800},{"date":"1397/03/13 12:55","price":260260},{"date":"1397/03/13 13:20","price":261180},{"date":"1397/03/13 13:30","price":261490},{"date":"1397/03/13 13:35","price":261800},{"date":"1397/03/13 13:45","price":261950},{"date":"1397/03/13 14:00","price":262260},{"date":"1397/03/13 14:15","price":261650},{"date":"1397/03/13 14:25","price":261340},{"date":"1397/03/13 14:45","price":261800},{"date":"1397/03/13 16:05","price":262420},{"date":"1397/03/13 16:15","price":262260},{"date":"1397/03/13 16:45","price":262110},{"date":"1397/03/13 17:10","price":262260},{"date":"1397/03/13 17:15","price":262420},{"date":"1397/03/13 17:45","price":262570},{"date":"1397/03/13 17:55","price":262720},{"date":"1397/03/13 18:05","price":263180},{"date":"1397/03/13 18:15","price":263340},{"date":"1397/03/13 18:25","price":263490},{"date":"1397/03/13 18:45","price":263340},{"date":"1397/03/13 18:55","price":263180},{"date":"1397/03/13 19:05","price":262880},{"date":"1397/03/13 19:15","price":263030},{"date":"1397/03/13 19:55","price":262880},{"date":"1397/03/13 20:35","price":262570},{"date":"1397/03/13 20:45","price":262420},{"date":"1397/03/13 21:25","price":262570},{"date":"1397/03/13 21:35","price":262420},{"date":"1397/03/13 21:45","price":262720}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398