کمترین: 
194850
بیشترین: 
197620
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
197040
زمان: 
3/13 21:45
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 13 خرداد 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 13 خرداد 1397 , 197040 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:45","price":194850},{"date":"1397/03/13 12:55","price":195200},{"date":"1397/03/13 13:20","price":195890},{"date":"1397/03/13 13:30","price":196120},{"date":"1397/03/13 13:35","price":196350},{"date":"1397/03/13 13:45","price":196470},{"date":"1397/03/13 14:00","price":196700},{"date":"1397/03/13 14:15","price":196240},{"date":"1397/03/13 14:25","price":196010},{"date":"1397/03/13 14:45","price":196350},{"date":"1397/03/13 16:05","price":196810},{"date":"1397/03/13 16:15","price":196700},{"date":"1397/03/13 16:45","price":196580},{"date":"1397/03/13 17:10","price":196700},{"date":"1397/03/13 17:15","price":196810},{"date":"1397/03/13 17:45","price":196930},{"date":"1397/03/13 17:55","price":197040},{"date":"1397/03/13 18:05","price":197390},{"date":"1397/03/13 18:15","price":197510},{"date":"1397/03/13 18:25","price":197620},{"date":"1397/03/13 18:45","price":197510},{"date":"1397/03/13 18:55","price":197390},{"date":"1397/03/13 19:05","price":197160},{"date":"1397/03/13 19:15","price":197280},{"date":"1397/03/13 19:55","price":197160},{"date":"1397/03/13 20:35","price":196930},{"date":"1397/03/13 20:45","price":196810},{"date":"1397/03/13 21:25","price":196930},{"date":"1397/03/13 21:35","price":196810},{"date":"1397/03/13 21:45","price":197040}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398