کمترین: 
102
بیشترین: 
104
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
103
زمان: 
3/13 14:00
قیمت روبل روسیه امروز 13 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 13 خرداد 1397 , 103 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:10","price":102},{"date":"1397/03/13 12:50","price":103},{"date":"1397/03/13 13:40","price":104},{"date":"1397/03/13 13:50","price":102},{"date":"1397/03/13 14:00","price":103}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398