کمترین: 
198
بیشترین: 
201
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
200
زمان: 
3/13 16:10
قیمت بات تایلند امروز 13 خرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 13 خرداد 1397 , 200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:10","price":198},{"date":"1397/03/13 12:20","price":199},{"date":"1397/03/13 12:50","price":200},{"date":"1397/03/13 13:20","price":201},{"date":"1397/03/13 13:50","price":199},{"date":"1397/03/13 14:00","price":200},{"date":"1397/03/13 14:50","price":199},{"date":"1397/03/13 16:10","price":200}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398