کمترین: 
1602
بیشترین: 
1627
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1619
زمان: 
3/13 18:50
قیمت رینگیت مالزی امروز 13 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 13 خرداد 1397 , 1619 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:10","price":1602},{"date":"1397/03/13 12:20","price":1604},{"date":"1397/03/13 12:30","price":1613},{"date":"1397/03/13 12:40","price":1610},{"date":"1397/03/13 12:50","price":1616},{"date":"1397/03/13 13:20","price":1622},{"date":"1397/03/13 13:40","price":1627},{"date":"1397/03/13 13:50","price":1606},{"date":"1397/03/13 14:00","price":1612},{"date":"1397/03/13 14:10","price":1614},{"date":"1397/03/13 14:20","price":1615},{"date":"1397/03/13 14:30","price":1614},{"date":"1397/03/13 14:50","price":1616},{"date":"1397/03/13 16:10","price":1615},{"date":"1397/03/13 16:20","price":1617},{"date":"1397/03/13 16:40","price":1614},{"date":"1397/03/13 16:50","price":1612},{"date":"1397/03/13 17:20","price":1616},{"date":"1397/03/13 17:30","price":1614},{"date":"1397/03/13 17:40","price":1612},{"date":"1397/03/13 18:00","price":1616},{"date":"1397/03/13 18:20","price":1617},{"date":"1397/03/13 18:30","price":1616},{"date":"1397/03/13 18:40","price":1617},{"date":"1397/03/13 18:50","price":1619}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398