کمترین: 
812
بیشترین: 
825
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
820
زمان: 
3/13 20:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 13 خرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 13 خرداد 1397 , 820 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:10","price":812},{"date":"1397/03/13 12:20","price":813},{"date":"1397/03/13 12:30","price":817},{"date":"1397/03/13 12:40","price":816},{"date":"1397/03/13 12:50","price":819},{"date":"1397/03/13 13:20","price":822},{"date":"1397/03/13 13:40","price":825},{"date":"1397/03/13 13:50","price":814},{"date":"1397/03/13 14:00","price":817},{"date":"1397/03/13 14:10","price":818},{"date":"1397/03/13 14:20","price":819},{"date":"1397/03/13 14:30","price":818},{"date":"1397/03/13 14:50","price":817},{"date":"1397/03/13 16:10","price":818},{"date":"1397/03/13 16:20","price":819},{"date":"1397/03/13 16:40","price":818},{"date":"1397/03/13 16:50","price":817},{"date":"1397/03/13 17:20","price":819},{"date":"1397/03/13 17:30","price":818},{"date":"1397/03/13 17:40","price":817},{"date":"1397/03/13 18:00","price":819},{"date":"1397/03/13 18:20","price":820},{"date":"1397/03/13 18:30","price":819},{"date":"1397/03/13 18:40","price":820},{"date":"1397/03/13 18:50","price":821},{"date":"1397/03/13 20:10","price":820}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398