کمترین: 
4761
بیشترین: 
4835
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4810
زمان: 
3/13 20:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 13 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 13 خرداد 1397 , 4810 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:10","price":4761},{"date":"1397/03/13 12:20","price":4767},{"date":"1397/03/13 12:30","price":4792},{"date":"1397/03/13 12:40","price":4785},{"date":"1397/03/13 12:50","price":4802},{"date":"1397/03/13 13:20","price":4819},{"date":"1397/03/13 13:40","price":4835},{"date":"1397/03/13 13:50","price":4773},{"date":"1397/03/13 14:00","price":4791},{"date":"1397/03/13 14:10","price":4796},{"date":"1397/03/13 14:20","price":4800},{"date":"1397/03/13 14:30","price":4797},{"date":"1397/03/13 14:50","price":4801},{"date":"1397/03/13 16:10","price":4799},{"date":"1397/03/13 16:20","price":4804},{"date":"1397/03/13 16:40","price":4795},{"date":"1397/03/13 16:50","price":4790},{"date":"1397/03/13 17:20","price":4801},{"date":"1397/03/13 17:30","price":4795},{"date":"1397/03/13 17:40","price":4790},{"date":"1397/03/13 18:00","price":4801},{"date":"1397/03/13 18:20","price":4806},{"date":"1397/03/13 18:30","price":4801},{"date":"1397/03/13 18:40","price":4806},{"date":"1397/03/13 18:50","price":4812},{"date":"1397/03/13 20:10","price":4810}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398