کمترین: 
5.2
بیشترین: 
5.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5.3
زمان: 
3/13 14:00
قیمت دینار عراق امروز 13 خرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 13 خرداد 1397 , 5.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:10","price":5.2},{"date":"1397/03/13 12:30","price":5.3},{"date":"1397/03/13 13:50","price":5.2},{"date":"1397/03/13 14:00","price":5.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398