کمترین: 
1749
بیشترین: 
1776
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1767
زمان: 
3/13 20:10
قیمت ریال قطر امروز 13 خرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 13 خرداد 1397 , 1767 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:10","price":1749},{"date":"1397/03/13 12:20","price":1751},{"date":"1397/03/13 12:40","price":1758},{"date":"1397/03/13 12:50","price":1764},{"date":"1397/03/13 13:20","price":1770},{"date":"1397/03/13 13:40","price":1776},{"date":"1397/03/13 13:50","price":1753},{"date":"1397/03/13 14:00","price":1760},{"date":"1397/03/13 14:10","price":1762},{"date":"1397/03/13 14:20","price":1763},{"date":"1397/03/13 14:30","price":1762},{"date":"1397/03/13 14:50","price":1759},{"date":"1397/03/13 16:10","price":1763},{"date":"1397/03/13 16:20","price":1765},{"date":"1397/03/13 16:40","price":1761},{"date":"1397/03/13 16:50","price":1759},{"date":"1397/03/13 17:20","price":1763},{"date":"1397/03/13 17:30","price":1761},{"date":"1397/03/13 17:40","price":1759},{"date":"1397/03/13 18:00","price":1761},{"date":"1397/03/13 18:10","price":1763},{"date":"1397/03/13 18:20","price":1765},{"date":"1397/03/13 18:30","price":1763},{"date":"1397/03/13 18:40","price":1765},{"date":"1397/03/13 18:50","price":1768},{"date":"1397/03/13 20:10","price":1767}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398