کمترین: 
723
بیشترین: 
733
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
730
زمان: 
3/13 18:50
قیمت کرون سوئد امروز 13 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 13 خرداد 1397 , 730 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:10","price":724},{"date":"1397/03/13 12:20","price":723},{"date":"1397/03/13 12:30","price":725},{"date":"1397/03/13 12:40","price":726},{"date":"1397/03/13 12:50","price":728},{"date":"1397/03/13 13:10","price":729},{"date":"1397/03/13 13:20","price":731},{"date":"1397/03/13 13:40","price":733},{"date":"1397/03/13 13:50","price":724},{"date":"1397/03/13 14:00","price":727},{"date":"1397/03/13 14:10","price":728},{"date":"1397/03/13 16:20","price":730},{"date":"1397/03/13 16:30","price":729},{"date":"1397/03/13 16:40","price":727},{"date":"1397/03/13 17:20","price":729},{"date":"1397/03/13 17:30","price":727},{"date":"1397/03/13 18:00","price":728},{"date":"1397/03/13 18:20","price":729},{"date":"1397/03/13 18:30","price":728},{"date":"1397/03/13 18:40","price":729},{"date":"1397/03/13 18:50","price":730}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398