کمترین: 
4450
بیشترین: 
4520
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4496
زمان: 
3/13 20:10
قیمت دلار نیوزیلند امروز 13 خرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 13 خرداد 1397 , 4496 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:10","price":4450},{"date":"1397/03/13 12:20","price":4457},{"date":"1397/03/13 12:30","price":4480},{"date":"1397/03/13 12:40","price":4473},{"date":"1397/03/13 12:50","price":4489},{"date":"1397/03/13 13:20","price":4505},{"date":"1397/03/13 13:40","price":4520},{"date":"1397/03/13 13:50","price":4462},{"date":"1397/03/13 14:00","price":4478},{"date":"1397/03/13 14:10","price":4483},{"date":"1397/03/13 14:20","price":4487},{"date":"1397/03/13 14:30","price":4485},{"date":"1397/03/13 14:50","price":4488},{"date":"1397/03/13 16:10","price":4486},{"date":"1397/03/13 16:20","price":4491},{"date":"1397/03/13 16:40","price":4482},{"date":"1397/03/13 16:50","price":4478},{"date":"1397/03/13 17:20","price":4488},{"date":"1397/03/13 17:30","price":4482},{"date":"1397/03/13 17:40","price":4478},{"date":"1397/03/13 18:00","price":4488},{"date":"1397/03/13 18:20","price":4493},{"date":"1397/03/13 18:30","price":4488},{"date":"1397/03/13 18:40","price":4493},{"date":"1397/03/13 18:50","price":4499},{"date":"1397/03/13 20:10","price":4496}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398