کمترین: 
4822
بیشترین: 
4898
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4872
زمان: 
3/13 20:10
قیمت دلار استرالیا امروز 13 خرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 13 خرداد 1397 , 4872 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:10","price":4822},{"date":"1397/03/13 12:20","price":4829},{"date":"1397/03/13 12:30","price":4854},{"date":"1397/03/13 12:40","price":4847},{"date":"1397/03/13 12:50","price":4863},{"date":"1397/03/13 13:20","price":4881},{"date":"1397/03/13 13:40","price":4898},{"date":"1397/03/13 13:50","price":4834},{"date":"1397/03/13 14:00","price":4852},{"date":"1397/03/13 14:10","price":4857},{"date":"1397/03/13 14:20","price":4861},{"date":"1397/03/13 14:30","price":4859},{"date":"1397/03/13 14:50","price":4850},{"date":"1397/03/13 16:10","price":4860},{"date":"1397/03/13 16:20","price":4866},{"date":"1397/03/13 16:40","price":4857},{"date":"1397/03/13 16:50","price":4851},{"date":"1397/03/13 17:20","price":4863},{"date":"1397/03/13 17:30","price":4857},{"date":"1397/03/13 17:40","price":4851},{"date":"1397/03/13 18:00","price":4863},{"date":"1397/03/13 18:20","price":4868},{"date":"1397/03/13 18:30","price":4863},{"date":"1397/03/13 18:40","price":4868},{"date":"1397/03/13 18:50","price":4874},{"date":"1397/03/13 20:10","price":4872}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398