کمترین: 
582
بیشترین: 
591
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
588
زمان: 
3/13 18:50
قیمت ین ژاپن امروز 13 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 13 خرداد 1397 , 588 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:10","price":582},{"date":"1397/03/13 12:20","price":583},{"date":"1397/03/13 12:30","price":586},{"date":"1397/03/13 12:40","price":585},{"date":"1397/03/13 12:50","price":587},{"date":"1397/03/13 13:20","price":589},{"date":"1397/03/13 13:40","price":591},{"date":"1397/03/13 13:50","price":583},{"date":"1397/03/13 14:00","price":586},{"date":"1397/03/13 14:20","price":587},{"date":"1397/03/13 14:30","price":586},{"date":"1397/03/13 14:50","price":585},{"date":"1397/03/13 16:10","price":587},{"date":"1397/03/13 16:40","price":586},{"date":"1397/03/13 16:50","price":585},{"date":"1397/03/13 17:20","price":587},{"date":"1397/03/13 17:30","price":586},{"date":"1397/03/13 17:40","price":585},{"date":"1397/03/13 18:00","price":587},{"date":"1397/03/13 18:50","price":588}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398