کمترین: 
367000
بیشترین: 
370000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
370000
زمان: 
3/13 14:12
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 13 خرداد 1397
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 13 خرداد 1397 , 370000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:06","price":368000},{"date":"1397/03/13 12:12","price":367000},{"date":"1397/03/13 14:00","price":368500},{"date":"1397/03/13 14:12","price":370000}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398