کمترین: 
608500
بیشترین: 
612000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
612000
زمان: 
3/13 14:12
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 13 خرداد 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 13 خرداد 1397 , 612000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:06","price":608500},{"date":"1397/03/13 12:12","price":610000},{"date":"1397/03/13 13:48","price":611000},{"date":"1397/03/13 14:12","price":612000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398