کمترین: 
1071000
بیشترین: 
1083000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1083000
زمان: 
3/13 16:30
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 13 خرداد 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 13 خرداد 1397 , 1083000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:06","price":1071000},{"date":"1397/03/13 13:00","price":1072000},{"date":"1397/03/13 13:48","price":1075500},{"date":"1397/03/13 14:12","price":1078000},{"date":"1397/03/13 16:18","price":1080500},{"date":"1397/03/13 16:30","price":1083000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398