کمترین: 
2140500
بیشترین: 
2184500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2182500
زمان: 
3/13 21:48
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 13 خرداد 1397
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 13 خرداد 1397 , 2182500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:06","price":2143000},{"date":"1397/03/13 12:12","price":2140500},{"date":"1397/03/13 12:36","price":2143000},{"date":"1397/03/13 12:48","price":2150500},{"date":"1397/03/13 13:06","price":2158000},{"date":"1397/03/13 13:36","price":2165500},{"date":"1397/03/13 13:48","price":2176500},{"date":"1397/03/13 14:00","price":2179000},{"date":"1397/03/13 14:06","price":2184500},{"date":"1397/03/13 14:12","price":2183000},{"date":"1397/03/13 14:30","price":2182000},{"date":"1397/03/13 14:42","price":2178000},{"date":"1397/03/13 16:06","price":2177000},{"date":"1397/03/13 16:18","price":2182000},{"date":"1397/03/13 16:30","price":2177000},{"date":"1397/03/13 16:36","price":2175500},{"date":"1397/03/13 16:48","price":2173000},{"date":"1397/03/13 17:18","price":2180500},{"date":"1397/03/13 17:30","price":2175500},{"date":"1397/03/13 17:36","price":2173000},{"date":"1397/03/13 17:42","price":2175500},{"date":"1397/03/13 18:00","price":2178000},{"date":"1397/03/13 18:36","price":2180500},{"date":"1397/03/13 18:48","price":2183000},{"date":"1397/03/13 20:06","price":2182000},{"date":"1397/03/13 20:48","price":2180000},{"date":"1397/03/13 21:48","price":2182500}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398