کمترین: 
365000
بیشترین: 
368000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
368000
زمان: 
3/13 14:12
قیمت سکه گرمی امروز 13 خرداد 1397
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 13 خرداد 1397 , 368000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:06","price":366000},{"date":"1397/03/13 12:12","price":365000},{"date":"1397/03/13 14:00","price":366500},{"date":"1397/03/13 14:12","price":368000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398