کمترین: 
606500
بیشترین: 
610000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
610000
زمان: 
3/13 14:12
قیمت ربع سکه امروز 13 خرداد 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 13 خرداد 1397 , 610000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:06","price":606500},{"date":"1397/03/13 12:12","price":608000},{"date":"1397/03/13 13:48","price":609000},{"date":"1397/03/13 14:12","price":610000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398