کمترین: 
1068000
بیشترین: 
1080000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1080000
زمان: 
3/13 16:30
قیمت نیم سکه امروز 13 خرداد 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 13 خرداد 1397 , 1080000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:06","price":1068000},{"date":"1397/03/13 13:00","price":1069000},{"date":"1397/03/13 13:48","price":1072500},{"date":"1397/03/13 14:12","price":1075000},{"date":"1397/03/13 16:18","price":1077500},{"date":"1397/03/13 16:30","price":1080000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398