کمترین: 
2132000
بیشترین: 
2176500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2174500
زمان: 
3/13 21:48
قیمت سکه امامی امروز 13 خرداد 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 13 خرداد 1397 , 2174500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:06","price":2135000},{"date":"1397/03/13 12:12","price":2132500},{"date":"1397/03/13 12:30","price":2132000},{"date":"1397/03/13 12:36","price":2135000},{"date":"1397/03/13 12:48","price":2142500},{"date":"1397/03/13 13:06","price":2150000},{"date":"1397/03/13 13:36","price":2157500},{"date":"1397/03/13 13:48","price":2168500},{"date":"1397/03/13 14:00","price":2171000},{"date":"1397/03/13 14:06","price":2176500},{"date":"1397/03/13 14:12","price":2175000},{"date":"1397/03/13 14:30","price":2174000},{"date":"1397/03/13 14:42","price":2170000},{"date":"1397/03/13 16:06","price":2169000},{"date":"1397/03/13 16:18","price":2174000},{"date":"1397/03/13 16:30","price":2169000},{"date":"1397/03/13 16:36","price":2167500},{"date":"1397/03/13 16:48","price":2165000},{"date":"1397/03/13 17:18","price":2172500},{"date":"1397/03/13 17:30","price":2167500},{"date":"1397/03/13 17:36","price":2165000},{"date":"1397/03/13 17:42","price":2167500},{"date":"1397/03/13 18:00","price":2170000},{"date":"1397/03/13 18:36","price":2172500},{"date":"1397/03/13 18:48","price":2175000},{"date":"1397/03/13 20:06","price":2174000},{"date":"1397/03/13 20:48","price":2172000},{"date":"1397/03/13 21:48","price":2174500}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398