کمترین: 
95992.7
بیشترین: 
95999.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
95998.9
زمان: 
3/13 15:00
قیمت شاخص بورس امروز 13 خرداد 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 13 خرداد 1397 , 95998.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 12:00","price":95999.9},{"date":"1397/03/13 12:10","price":95992.7},{"date":"1397/03/13 15:00","price":95998.9}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398