کمترین: 
585.93
بیشترین: 
617
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
616.06
زمان: 
3/13 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 13 خرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 13 خرداد 1397 , 616.06 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 00:00","price":588.93},{"date":"1397/03/13 03:00","price":587.66},{"date":"1397/03/13 03:30","price":585.93},{"date":"1397/03/13 06:00","price":587.59},{"date":"1397/03/13 06:30","price":588.82},{"date":"1397/03/13 09:00","price":586.79},{"date":"1397/03/13 09:30","price":586.93},{"date":"1397/03/13 12:00","price":598.02},{"date":"1397/03/13 12:30","price":598},{"date":"1397/03/13 15:00","price":615.73},{"date":"1397/03/13 15:30","price":608.5},{"date":"1397/03/13 18:00","price":611},{"date":"1397/03/13 18:30","price":617},{"date":"1397/03/13 19:30","price":615.72},{"date":"1397/03/13 21:00","price":616.06}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398