کمترین: 
7624.9
بیشترین: 
7742
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7713.3
زمان: 
3/13 21:00
قیمت بیت کوین امروز 13 خرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 13 خرداد 1397 , 7713.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/13 00:00","price":7655.2},{"date":"1397/03/13 03:00","price":7646},{"date":"1397/03/13 03:30","price":7624.9},{"date":"1397/03/13 06:00","price":7652.8},{"date":"1397/03/13 06:30","price":7639.7},{"date":"1397/03/13 09:00","price":7641.9},{"date":"1397/03/13 09:30","price":7634.3},{"date":"1397/03/13 12:00","price":7726.9},{"date":"1397/03/13 12:30","price":7726.6},{"date":"1397/03/13 15:00","price":7742},{"date":"1397/03/13 15:30","price":7728.7},{"date":"1397/03/13 18:00","price":7718.7},{"date":"1397/03/13 19:00","price":7707.1},{"date":"1397/03/13 20:00","price":7704.2},{"date":"1397/03/13 21:00","price":7713.3}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398