کمترین: 
369000
بیشترین: 
372000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
369000
زمان: 
3/12 14:42
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 12 خرداد 1397
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 12 خرداد 1397 , 369000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 14:36","price":372000},{"date":"1397/03/12 14:42","price":369000}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399