کمترین: 
5.2
بیشترین: 
5.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5.3
زمان: 
3/12 12:40
قیمت دینار عراق امروز 12 خرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 12 خرداد 1397 , 5.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 12:30","price":5.2},{"date":"1397/03/12 12:40","price":5.3}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398