کمترین: 
1071000
بیشترین: 
1073000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1073000
زمان: 
3/12 17:06
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 12 خرداد 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 12 خرداد 1397 , 1073000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 12:12","price":1073000},{"date":"1397/03/12 14:24","price":1072000},{"date":"1397/03/12 14:54","price":1071000},{"date":"1397/03/12 16:48","price":1072000},{"date":"1397/03/12 17:06","price":1073000}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398