کمترین: 
1068000
بیشترین: 
1070000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1070000
زمان: 
3/12 17:06
قیمت نیم سکه امروز 12 خرداد 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 12 خرداد 1397 , 1070000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 12:12","price":1070000},{"date":"1397/03/12 14:24","price":1069000},{"date":"1397/03/12 14:54","price":1068000},{"date":"1397/03/12 16:48","price":1069000},{"date":"1397/03/12 17:06","price":1070000}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398