کمترین: 
199
بیشترین: 
203
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
202
زمان: 
3/12 17:00
قیمت بات تایلند امروز 12 خرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 12 خرداد 1397 , 202 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 12:10","price":201},{"date":"1397/03/12 12:20","price":200},{"date":"1397/03/12 12:30","price":199},{"date":"1397/03/12 13:20","price":200},{"date":"1397/03/12 13:30","price":199},{"date":"1397/03/12 13:40","price":200},{"date":"1397/03/12 15:40","price":202},{"date":"1397/03/12 16:20","price":203},{"date":"1397/03/12 17:00","price":202}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398